Sedef Bosnia d.o.o. 
Hrasnička Cesta br.15 
71201 Ilidža, Sarajevo.