Erdem Eren

Bütün Yazıları

Erdem Eren
Rumeli Çalışmaları Araştırma Merkezi - İstanbul Rumeli Üniversitesi - Doktorant - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Türk dış politikasının inşasında Balkanlar'daki değişimi öngörmek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarından beri birçok hükümet değişmiş olsa bile Türkiye'nin Balkanlar politikasında değişmeyen ve gelenekselleşen bazı yaklaşımlar söz konusudur. Devlet politikası olarak da sayılabilecek bu...
11 Ekim 2021